Rapportage

Wij begrijpen dat u graag wilt weten wat u afneemt. We zullen u allereerst voorzien van voldoende informatie voordat u besluit om met ons samen te werken. Daarnaast zullen we u uiteraard op de hoogte houden van de vorderingen. U ontvangt ongeacht welke dienst u afneemt ,een periodieke rapportage van de activiteiten die gedurende een periode hebben plaatsgevonden. U ontvangt deze rapportage standaard twee keer per jaar, uitzonderingen daargelaten.

Doelstellingen

In de eerste rapportage gaan we de voorafgestelde doelen evalueren en deze eventueel bijstellen. U krijgt een overzicht met allerlei informatie die voor u relevant is. U kunt hierbij denken aan het aantal bezoekers per maand, ingezonden aanvraagformulieren, uw positie in zoekmachines, meest bezochte pagina etc. Deze rapportages worden in een gesprek nader toegelicht. Wij geloven in een persoonlijke benadering om optimale resultaten te bereiken.

Resultaten

Met deze rapportages heeft u beter inzicht in de vorderingen. U speelt ook in op de wensen en behoeften van uw doelgroep. Deze worden goed in kaart gebracht middels handige tools. De rapportages vervullen enerzijds een informatieve functie. U weet wat wij voor u aan het doen zijn. Aan de andere kant kunt u relevante conclusies trekken en beslissingen nemen die op die informatie is gebaseerd.

U weet bij IMS altijd waar u aan toe bent. Geen vervelende verrassingen achteraf. Wij houden van transparantie.